Organizacje mogą wygrać cztery mikrodotacje na łączną kwotę 20 tys. zł od RatujemyZwierzaki.pl!

Organizacje mogą wygrać cztery mikrodotacje na łączną kwotę 20 tys. zł od RatujemyZwierzaki.pl!

Z okazji Dnia Dziecka wystartowaliśmy ze zbiórką "Otul miłością maluchy", której celem jest wsparcie najmniejszych i najmłodszych podopiecznych Fundacji i Stowarzyszeń, ratujących zwierzaki.

Chcemy dodatkowo wesprzeć Organizacje, które są zaangażowane w działania na rzecz zwierząt i biorą udział w akcjach organizowanych przez RatujemyZwierzaki.pl. Postanowiliśmy po raz drugi zorganizować "Wyzwania Otul miłością maluchy" na Instagramie, w których Darczyńcy głosują na swoje ulubione Organizacje. Fundacje i Stowarzyszenia, które zebrały najwięcej głosów, otrzymają od nas mikrodotacje na łączną kwotę 20 tys. zł. Jeśli chcesz zobaczyć, kto wygrał zeszłoroczne wyzwania i otrzymał 5 tys. zł, wejdź na naszego Instagrama RatujemyZwierzaki.pl i wejdź w relacje wyróżnione Otul ❤️ maluchy.

Zasady przeprowadzania wyzwań w ramach zbiórki "Otul miłością maluchy"

 1. W czasie trwania Akcji zostaną przeprowadzone cztery odbywające się co tydzień wyzwania („Wyzwanie”).
 2. Wyzwania będą przeprowadzane na platformie społecznościowej Instagram na koncie Organizatora  www.instagram.com/ratujemyzwierzaki/
 3. Wyzwania nie są przeprowadzane na Facebooku. Aktywność w ramach postów umieszczanych na koncie Organizatora na Facebooku nie ma wpływu na przebieg ani rozstrzygnięcie Akcji, w tym Wyzwań.
 4. Wyzwania odbędą się w następujących terminach:
  1. 6 czerwca 2024 r., ogłoszenie wyników 7 czerwca 2024 r.,
  2. 13 czerwca 2024 r., ogłoszenie wyników 14 czerwca 2024 r.,
  3. 20 czerwca 2024 r., ogłoszenie wyników 21 czerwca 2024 r.,
  4. 27 czerwca 2024 r., ogłoszenie wyników 28 czerwca 2024 r.
 5. Prawo udziału w pierwszym Wyzwaniu przysługuje czterem Organizacjom, na które zostały założone cztery pierwsze Skarbonki w ramach Akcji (przez Organizację lub Pomagacza). Zwycięzcą pierwszego Wyzwania zostanie Organizacja, która uzyska największą liczbę głosów użytkowników Instagrama w głosowaniu przeprowadzonym przez Organizatora na Instagramie. W wyzwaniach nie mogą wziąć udział u Organizacje, które wygrały małe dotacje na kwotę 5 tys. w ramach wyzwań "Otul miłością maluchy" w 2023 roku.
 6. Uprawnionymi do wzięcia udziału w drugim Wyzwaniu są cztery Organizacje wybrane przez Organizatora, na podstawie jego oceny zdjęć zwierząt zamieszczonych przez Organizacje w treści Skarbonki założonej w ramach Akcji. Ocena zdjęć przez Organizatora zostanie dokonana na podstawie ich jakości, wykadrowania,  kompozycji, a także indywidualnej oceny Organizatora. Zwycięzcą drugiego wyzwania zostanie Organizacja, której zdjęcie pochodzące z założonej w ramach Akcji Skarbonki otrzyma największą liczbę  głosów użytkowników Instagrama w głosowaniu przeprowadzonym przez Organizatora na Instagramie. 
 7. Uprawnionymi do wzięcia udziału w trzecim Wyzwaniu są wszystkie biorące udział w Akcji Organizacje. Zadaniem Organizacji będzie zachęcenie użytkowników Instagrama obserwujących profil Organizacji do polubienia profilu Organizatora na Instagramie oraz bieżącego śledzenia publikowanych przez Organizatora treści. Zwycięzcą Wyzwania zostanie Organizacja, która zostanie wskazana największą liczbę razy przez użytkowników Instagrama, którzy:
  1.  zaobserwują profil Organizatora na Instagramie oraz 
  2. wskażą nazwę tej Organizacji w przeprowadzanym przez Organizatora głosowaniu na Instagramie (w ramach story). 
 8. Prawo udziału w czwartym Wyzwaniu przysługuje czterem Organizacjom, na których Skarbonkę założoną w ramach Akcji wpłat  dokonała największa liczba wpłacających (liczba wyświetlana na stronie Skarbonki). Zwycięzcą Wyzwania zostanie Organizacja, która uzyska największą liczbę głosów użytkowników Instagrama w głosowaniu przeprowadzonym przez Organizatora na Instagramie.
 9. Organizacja, która zwycięży w danym Wyzwaniu, otrzyma od Organizatora dodatkową mikrodotację w kwocie  5.000 zł.
 10. Każda Organizacja biorąca udział w Akcji może wziąć udział tylko w jednym Wyzwaniu. W razie wykluczenia Organizacji z wyzwania z powodu przekroczenia limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na jej miejsce Organizator wskazuje inną Organizację — kolejną zgodnie z zasadami dotyczącymi danego wyzwania.
 11. Każde Wyzwanie trwa 24 godziny. W ramach każdego z Wyzwań dostępna będzie ankieta lub inna interakcja (w formie story) na koncie Organizatora na Instagramie dostępna przez 24 godziny.
 12. Wypłata kwoty darowizny nastąpi w terminie 28 dni od zakończenia Akcji.

Regulamin zbiórki "Otul miłością maluchy"