Psy i konie "na służbie" doczekały się tak potrzebnej im zmiany przepisów!

Psy i konie "na służbie" doczekały się tak potrzebnej im zmiany przepisów!

W końcu! Psy i konie, które pracują w służbach mundurowych, doczekały się zmiany przepisów. We wtorek 21 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy całościowo regulującej status zwierząt w służbach.

Rola zwierząt ratowniczych i pracujących w służbach jest ogromna - szukają ludzi pod gruzami, sprawdzają bagaże na lotniskach, wyłapują osoby, chcące przemycić narkotyki. Pomagają też w poszukiwaniach zaginionych i patrolują ciężko dostępne tereny. Tak w ogromnym skrócie można przedstawić rolę zwierząt mundurowych - głównie psów i koni. Obecnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA "na służbie" jest 1200 psów i ponad 60 koni. 10% z nich rocznie kończy pracę i przechodzi na "emeryturę". Dzięki nowelizacji w końcu został uregulowany status tych zwierząt i opieka nad nimi.

- Przyjęty przez Radę Ministrów projekt jednoznacznie określa sposób postępowania. Zwierzę w dalszym ciągu będzie pozostawać na stanie formacji, a pierwszeństwo w przejmowaniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę - poinformował minister Mariusz Kamiński.

Opiekun zwierzęcia jeszcze pracującego będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia.

Jeżeli żadna uprawniona do tego osoba - czyli dotychczasowy opiekun psa, inny funkcjonariusz, inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji, emerytowany funkcjonariusz bądź funkcjonariusz rencista - nie będzie chciała sprawować opieki nad zwierzęciem, przejdzie on pod piekę określonej jednostki lub komórki organizacyjnej danej formacji.