#1,5%

Kolekcja 12 postów

Rozliczenie PIT-37 w systemie e-PIT

Rozliczenie PIT-37 w systemie e-PIT

W sytuacji, gdy jedynym naszym źródłem przychodu jest etat lub umowy cywilno-prawne, najwygodniejszym sposobem rozczliczenia podatku jest skorzystanie z systemu e-PIT.

ESC

0 results found in this keyword