Deklaracja 1% podatku od emerytury / renty (PIT-OP)

Deklaracja 1% podatku od emerytury / renty (PIT-OP)

Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP?

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP za pomocą PIT-OP, jeśli:

  • jesteś emerytem lub rencistą,
  • dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A
  • nie uzyskałeś w poprzednim roku innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

Jak wypełnić deklarację PIT-OP?

Deklaracja PIT-OP jest bardzo prosta do wypełnienia. Pobierz plik PDF, wydrukuj go i uzupełnij:

  • Swój numer PESEL w pozycji 1
  • Nazwę swojego urzędu skarbowego w pozycji 5 (informacja ta znajduje się również na przesłanym przez ZUS PIT-40A w pozycji 5)
  • Swoje imię, nazwisko i datę urodzenia w pozycjach 6-8
  • numer KRS Fundacji Siepomaga - 0000396361 w pozycji 9 (w pliku do pobrania został już wpisany)
  • cel szczegółowy w pozycji 10: ZWIERZAKI
  • własnoręczny podpis w pozycji 13

Jak przekazać deklarację PIT-OP?

Wydrukowaną deklarację można wysłać pocztą lub oddać w biurze podawczym swojego Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia.

Przekaż 1% podatku na zwierzaki!