Przedłużamy konkurs "Łap dotacje na Organizacje"

Przedłużamy konkurs "Łap dotacje na Organizacje"

Ze względu na problemy techniczne od 6.12.2023 godz. 00:00 do 6.12.2023 godz. 8:30, które uniemożliwiały dokonanie wpłat na skarbonki konkursowe, Organizator zdecydował się o przedłużeniu trwania konkursu do 7.12.2023 godz. 23:59. Ogłoszenie wyników 15.12.2023 r.

Wszelkie informacje na stronie konkursowej.