Jak odliczyć darowiznę od podatku? (PIT/O)

Jak odliczyć darowiznę od podatku? (PIT/O)

Podatnik, rozliczający się z podatku dochodowego w Polsce, ma możliwość odliczenia darowizn, przekazanych na Fundację Ratujemy.pl od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Aktualne dane: Fundacja Ratujemy.pl, KRS: 0000819398

Odliczeniu podlega cała przekazana na rzecz fundacji kwota w wysokości stanowiącej maksymalnie 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Darowizna musi być udokumentowana, jednakże dokumentacji nie dołącza się do zeznania podatkowego (może być jednak zażądana przez Urząd Skarbowy w trakcie kontroli).

Gdzie można odliczyć darowiznę od podatku?

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-28. Do zeznania podatkowego należy dołączyć załącznik PIT/O.

Jak wypełnić PIT/O?

Łączną kwotę odliczanych darowizn na rzecz działalności pożytku publicznego podajemy w pozycji 11 i/lub 12 (Darowizny przekazane: organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy 3). Ponieważ darowizna w całości przekazywana jest na rzecz Fundacji Ratujemy.pl w sekcji D.1 należy podać dane Partnera Fundacji:

Fundacja Ratujemy.pl. KRS: 0000819398, kraj: Polska

Następnie w polu D.1.4. podajemy kwotę przekazaną na rzecz Fundacji RatujemyZwierzaki.pl. I gotowe!

Sposób dokumentowania darowizny:

  1. Przelew bankowy bezpośrednio na konto fundacji

Jeśli darowizna została wykonana jako bezpośredni przelew na rachunek fundacji RatujemyZwierzaki.pl (97 2490 0005 0000 4600 5986 9214) do jej udokumentowania wystarczy dowód przelewu wystawiony przez bank (tj. wyciąg bankowy lub potwierdzenie operacji z banku) zawierający numer rachunku oraz dane jego właściciela (podatnika).

  1. Płatności internetowe (kartą, BLIK, PayPal, szybkie przelewy z banku)

Jeśli podczas przekazywania darowizny skorzystano z płatności online (czyli nie wymagane było podanie numeru konta bankowego, a system automatycznie przeniósł do logowania do bankowości elektronicznej, poprosił o numer karty lub kod BLIK) to oprócz dowodu zapłaty z banku niezbędne jest potwierdzenie Fundacji Ratujemy.pl o otrzymaniu darowizny, gdyż na dowodzie wpłaty widoczne są dane pośrednika płatności (PayU, Dotpay, PayPal lub Krajowy Integrator Płatności), a nie Fundacji.

Potwierdzenie wszystkich otrzymanych w tej formie darowizn jest wysyłane automatycznie do wszystkich Darczyńców na adres e-mail podany podczas przekazywania darowizny.

Dodatkowe informacje:

Listę narzędzi do przekazania 1,5% - znajdziesz pod tym linkiem.

W przypadku wątpliwości co do sposobu odliczania darowizn rekomendujemy kontakt z księgowym, Urzędem Skarbowym lub Krajową Informacją Skarbową pod numerem telefonu +48 22 330 03 30.

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśnia odliczanie darowizn.pdf

Broszura informacyjna do załącznika PIT/O.pdf

Broszura Krajowa Informacja Skarbowa Odliczanie Darowizn.pdf

Więcej informacji znajdziesz tutaj - Przekaż swoje 1,5% podatku na czworonogi!

0:00
/0:23

Odliczenie darowizn od podatku to świetny sposób zarówno na wsparcie spraw społecznych i zmniejszenie kwoty Twojego podatku!

Przekaż swoje 1,5% na potrzebujące zwierzaki!
Fundacja Ratujemy.pl
KRS: 0000819398